Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie

Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne. Mogą z nich korzystać dzieci i ich rodziny posiadające opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania. 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie prowadzi specjalistyczne zajęcia dla dzieci od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do chwili podjęcia nauki w szkole.

Kontakt bezpośredni dla rodziców:

Szkoła Podstawowa Specjalna
Mocarzewo 13
09 - 540 Sanniki
tel. (24) 277 - 61 - 58
e - mail: mocarzewo@wp.pl

W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzone są zajęcia w zakresie terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, z elementami integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej oraz hipoterapii.

Wczesne wspomaganie umożliwia dziecku:

Wczesne wspomaganie umożliwia rodzicom: