W Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie funkcjonuje: wczesne wspomaganie, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy i Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy.

W tym samym budynku mieści się Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek, w którym  dzieci i młodzież wychowywane są w duchu wartości chrześcijańskich, narodowych i patriotycznych. Mają w nim zapewnioną całodobową opiekę
i rehabilitację.

Do Placówki przyjmowane są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim; autystyczne, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W szkole znajdują się doskonale wyposażone klasy lekcyjne, sale rehabilitacyjne, pracownie terapeutyczne (m.in. sala doświadczania świata, pokoje zabaw, gabinet logopedyczny, sala biofeedbacku, sala integracji sensorycznej), sala gimnastyczna z bogatym wyposażeniem sportowym, przytulne pokoje, przestrzenne świetlice, zaplecze sanitarne, gabinet pielęgniarki, stołówka. Baza placówki dostosowana jest do dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

W ZSiPS i SOW  pracują  osoby z  pełnymi kwalifikacjami do  zajmowanych stanowisk. W swojej pracy wykorzystują wiele metod pedagogiki specjalnej, np.  metodę  ośrodków pracy, metodę dobrego startu, W. Sherborne, Knill’a, arteterapię, terapię pedagogiczną, elementy pedagogiki zabawy oraz elementy wielu innych metod pedagogicznych.

Po  zajęciach   szkolnych   dzieci   mają   możliwość   rozwijania   swoich   zdolności i umiejętności w istniejących kółkach zainteresowań: sportowym, robótek ręcznych, majsterkowicza, plastycznym, teatralnym, ekologicznym, kulinarnym, literackim, ruchowym, religijnym.

Dla usprawnienia fizycznego prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne m.in.: alpakoterapia, hipoterapia, dogoterapia,, fizjoterapia, a w niej hydroterapia, kinezyterapia, aquavibron.

Więcej informacji o Zespole Szkół i Ośrodku Wychowawczym pod adresem

Mocarzewo 13, 09-540 Sanniki

tel. 24 277 63 92/ 24 277 61 58

lub na stronach internetowych

www.mocarzewo.pl

www.sow-mocarzewo.pl