W naszej Placówce wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Nasza kadra to oligofrenopedagodzy z wykształceniem kierunkowym w zakresie nauczanego przedmiotu.

Nauczyciele Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych:

mgr Ambroziak Agnieszka – wychowawca klasy I b Pp, nauczyciel przysposobienia do pracy, funkcjonowania osobistego i społecznego, godzin do dyspozycji dyrektora, WWRD

mgr Ambroziak Artur – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Buczyńska Justyna – wychowawca Przedszkole I, nauczyciel wychowania przedszkolnego, WWRD

mgr Cieślak Aneta – nauczyciel rewalidacji

mgr Cieślak Monika – nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego, rewalidacji, godzin do dyspozycji dyrektora

mgr Czarnecka Anna – wychowawca klasy II-III życia, nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć rozwijających komunikowanie się, zajęć rozwijających kreatywność, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wychowania fizycznego

mgr Czubak Jolanta – wychowawca klasy IV-V życia, nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć rozwijających komunikowanie się, zajęć rozwijających kreatywność, godzin do dyspozycji dyrektora

mgr Durmaj Marta – wychowawca klasy VIII a życia, nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć rozwijających kreatywność, zajęć rozwijających komunikowanie się, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

mgr Dybiec Małgorzata – wychowawca klasy I a Pp, nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć kształtujących kreatywność, rewalidacji, świetlicy

mgr Dymowska Monika – nauczyciel rewalidacji (logorytmika), WWRD, logopeda

mgr Fudała Jacek – nauczyciel zajęć rozwijających kreatywność, świetlicy, zajęć kształtujących kreatywność, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

mgr Furmanek Edyta – psycholog, nauczyciel rewalidacji

mgr Grefkowicz Ewa – wychowawca klasy VI-VII życia, nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć rozwijających kreatywność, zajęć rozwijających komunikowanie się, WWRD

mgr Jarosz Agnieszka – wychowawca zespołu rewalidacyjnego II, nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, świetlicy, zajęć rozwijających komunikowanie się

mgr Jasińska Anna – nauczyciel rewalidacji, terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Kowalczyk Grażyna
– wychowawca klasy VIII b życia, nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć rozwijających komunikowanie się, zajęć rozwijających kreatywność, rewalidacji (biofeedback), bibliotekarz, WWRD

Kowalska Wioletta – rehabilitant

mgr Kwiatkowska Iwona – wychowawca klasy II życia, nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego, rewalidacji, wychowania fizycznego, zajęć rozwijających kreatywność, zajęć rozwijających komunikowanie się, WWRD

s. mgr Łukasińska Agnieszka – nauczyciel religii, zajęć rozwijających komunikowanie się

mgr Mamcarz Aleksandra – wychowawca Przedszkole II, nauczyciel wychowanie przedszkolnego, wychowania fizycznego, świetlicy

mgr Matusiak Elżbieta – nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego, rewalidacji, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

mgr Milczarek Katarzyna – nauczyciel rewalidacji, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, godzin do dyspozycji dyrektora


mgr Milczarska Eliza – nauczyciel rewalidacji


mgr Olczak Dorota – wychowawca klasy I c Pp, nauczyciel przysposobienia do pracy

mgr Piechocka Regina – wychowawca klasy I-III Pp, nauczyciel przysposobienia do pracy

mgr Robak Anna – wychowawca klasy I d Pp, nauczyciel przysposobienia do pracy, zajęć

mgr Stebner Malwina – wychowawca klasy I życia, nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć rozwijających komunikowanie się, zajęć rozwijających kreatywność, wychowania fizycznego, przysposobienia do pracy, WWRD, rewalidacji (alpakoterapia)

 mgr Symołon Edyta – wychowawca zespołu rewalidacyjnego III, nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacji, WWRD, zajęć rozwijających komunikowanie się, neurologopeda

s. mgr Szwarc Elwira – nauczyciel religii, rewalidacji (alpakoterapia)

mgr Tyszka Marcin – nauczyciel rewalidacji,zajęć kształtujących kreatywność, świetlicy, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, hipoterapeuta

mgr Wiśniewska Martyna – wychowawca klasy I-III życia, nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć rozwijających komunikowanie się, zajęć rozwijających kreatywność, wychowania fizycznego, rewalidacji


mgr Wojda Dorota – wychowawca zespołu rewalidacyjnego I, nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć rozwijających komunikowanie się, zajęć kształtujących kreatywność, rewalidacji, godzin do dyspozycji dyrektora

Głównym elementem procesu wychowania jest nauczyciel jako człowiek. Według W. Pomykały ,,nauczyciel oznacza osobę , która wykonuje zadanie nauczania i wychowania uczniów w szkole lub innej placówce oświatowej”. Każdego nauczyciela powinien cechować talent pedagogiczny. Talent to coś, co trudno jest bliżej określić jednak ma duże znaczenie wychowawcze.

Obok talentu ważną cechą jest, zwłaszcza dla nauczyciela autorytet. Jeśli nauczyciel będzie miał autorytet wśród uczniów, wyniki jego pracy będą dobre a uczniowie z przyjemnością będą z nim pracować. 

Dobry wychowawca powinien być człowiekiem twórczym, zdolnym do podejmowania niestereotypowych działań i poszukiwania nowych i oryginalnych rozwiązań.

Powodzenie wychowawcy w każdym środowisku zależy od jego osobowości. Osobowość to zintegrowana całość procesów biologicznych, psychologicznych i socjologicznych wpływających na względną stałość zachowań człowieka.
W. Okoń mówiąc o osobowości nauczyciela ma na uwadze ,,stopień jego zaawansowania w poznawaniu i wartościowaniu stosunków panujących na świecie, przede wszystkim w świecie społecznym, a zarazem w twórczym wykształcaniu tych stosunków”. Dobry nauczyciel nie tylko przekazuje uczniom wiedzę, ale jest ich opiekunem i powiernikiem.