Światowy dzień Wody i Międzynarodowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Wody 💦💧 i Międzynarodowy Dzień Ziemi 🌍 to ważne coroczne akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych. Są one okazją do przypomnienia sobie zasad postępowania, przyjaznych dla naszego środowiska. Dzieci, podczas oglądania filmu edukacyjnego i udziału w zabawach w aktywny sposób utrwalały zachowania mające na celu troskę o naszą Ziemię i jej mieszkańców. Zatem pamiętajmy każdego dnia, nie tylko od święta: DBAJMY

O NASZĄ PLANETĘ!🌿🌏💦