Zajęcia rozwijające kreatywność-Lutownica oporowa

Lutownica służy do łączenia ze sobą niewielkich elementów elektrycznych, np. łączenia przewodów za pomocą stopu lutowniczego, które następnie łączą ze sobą elementy metalowe.

Dzisiejsze zajęcia z lutownicą zakupione w ramach Programu Laboratoria przyszłości miały na celu zapoznanie z zasadami użytkowania oraz zapoznanie się uczniów z budową i obsługą lutownicy. Zajęcia wyzwoliły w uczniach potrzebę zdobywania nowych umiejętności, nauczyli się pod kontrolą nauczyciela posługiwać lutownicą, łączyć dwa przewody i izolować je. Podczas zajęć nauczyciel zwracał uwagę na bezpieczeństwo, które jest bardzo ważne podczas używania sprzętu elektryczno-cieplnego.