Mając na uwadze indywidualne potrzeby i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych.

Są wśród nich:

Integracja sensoryczna,
EEG Biofeedback,
Tomatis,
Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
Orientacja przestrzenna,
Zajęcia fizjoterapeutyczne,
Zajęcia z komunikacji alternatywnej MAKATON,
Hipoterapia, Muzykoterapia,
Logorytmika,
Logopedia,
Dogoterapia,
Alpakoterapia,
Neurologopedia,
Zajęcia z psychologiem.