Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie

Oferta edukacyjna

Głównym zadaniem naszej szkoły jest edukacja dzieci i młodzieży polegająca na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy.

Oferta edukacyjna

W Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie funkcjonuje: wczesne wspomaganie, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy i Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. W tym samym budynku mieści się Specjalny Ośrodek Wychowawczy …

Baza lokalowa i wyposażenie

Szkoła dysponuje profesjonalnie wyposażonymi salami specjalistycznymi: Sale lekcyjne wyposażone są w: Sala Doświadczania Świata Sala Doświadczania Świata to realizacja programu zapewniającego osobom niepełnosprawnym wyciszenie emocjonalne, łagodzenie stresów, relaks, zabawę, o …

Zajęcia specjalistyczne

Mając na uwadze indywidualne potrzeby i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych. Są wśród nich: Integracja sensoryczna, EEG Biofeedback, Tomatis, Zajęcia metodą Ruchu …

Aktualności

Z życia szkoły

Dzień Pluszowego Misia

Dzisiejszy dzień dla małych dzieci był wyjątkowy Do naszej przedszkolnej sali przybył Pluszowy Miś! Od rana były zabawy z piosenką: ”Mały miś, śmieszny miś” oraz zabawy ruchowe z pluszakami. Razem …

Lekcja dobroci Jasia i Małgosi

Dzisiaj odwiedził nas Teatr Profilaktyczny Magik z Białegostoku z przedstawieniem pt. „Lekcja dobroci Jasia i Małgosi”. Podczas oglądania teatrzyku dzieci uczyły się jak należy postępować wobec innych, zrozumiały, że dobre …

„Dzień Postaci z Bajek”

Kolorowe postacie bajek są kochane przez dorosłych oraz najmłodszych Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, przekazują ważne prawdy życiowe, sprawiają, że świat dziecka staje się radosny i …